•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
11.9.2023 г.България се включи в годишната среща на Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ в Талин

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
8.9.2023 г.Вицепремиерът Мария Габриел поема националната координация по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
18.7.2023 г.Междинен доклад за изпълнението на ІV НПД по инициативата „Партньорство за открито управление“ (в рамките на Независимия механизъм за оценка)

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
12.5.2023 г.Вицепремиерът по управление на европейските средства взе участие в публичната дискусия „Открито управление – цел и фокус на доброто управление“

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
11.5.2023 г.България се включва в Седмицата на откритото управление по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
15.12.2022 г.Три неправителствени организации ще бъдат съпредседатели на ротационен принцип на Съвета по координация за изпълнението на Четвъртия национален план по инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
2.9.2022 г.Вицепремиерът по управление на европейските средства е определен за национален координатор на участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
26.7.2022 г.Multistakeholder Forum или мястото за среща на заинтересованите страни в инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
21.7.2022 г.Правителството прие Четвъртия национален план за участието на България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, вицепремиерът Калина Константинова ще ръководи Съвета за координация на изпълнението

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
18.6.2021 г.Започва подготовката на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"