Стратегически документи

Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България

Стратегията цели да се подобри управлението на сектора водоснабдяване и канализация и да се повиши качеството на В и К услугите


Документът е валиден до края на : 2020 г.