Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
20.9.2016 г.

Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
9.7.2015 г.

Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

Категория: Регионална политика
26.5.2014 г.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 - 2020

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
4.2.2013 г.

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Категория: Регионална политика