Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
6.4.2020 г.

Национална нрограма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 - 2023 г.

Категория: Здравеопазване
19.6.2019 г.

Национална здравна карта на Република България

Категория: Здравеопазване
18.6.2019 г.

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027

Категория: Здравеопазване
13.5.2019 г.

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола (2019-2022 г.)

Категория: Здравеопазване
13.5.2019 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

Категория: Здравеопазване
18.4.2017 г.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г.

Категория: Здравеопазване
18.4.2017 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.

Категория: Здравеопазване
12.4.2017 г.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.

Категория: Здравеопазване
12.4.2017 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017–2020 г.

Категория: Здравеопазване
13.4.2016 г.

Национална здравна стратегия 2020

Категория: Здравеопазване