Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
30.11.2015 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
23.11.2015 г.

План за действие „Предприемачество 2020 - България”

Категория: Бизнес среда
7.10.2015 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
5.10.2015 г.

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.)

Категория: Околна среда
1.10.2015 г.

Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Категория: Енергетика
12.9.2015 г.

План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)

Категория: Социална политика и заетост
9.7.2015 г.

Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

Категория: Регионална политика
9.7.2015 г.

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
9.6.2015 г.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.

Категория: Образование
4.6.2015 г.

Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.)

Категория: Спорт
  ...