Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
5.5.2016 г.

Национална отбранителна стратегия

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
13.4.2016 г.

Национална здравна стратегия 2020

Категория: Здравеопазване
13.4.2016 г.

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
13.4.2016 г.

Национална програма за младежта (2016-2020)

Категория: Младежка политика
27.1.2016 г.

Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
27.1.2016 г.

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.)

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
27.1.2016 г.

Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г.

Категория: Енергетика
21.12.2015 г.

Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

Категория: Образование
30.11.2015 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Категория: Бизнес среда
23.11.2015 г.

План за действие „Предприемачество 2020 - България”

Категория: Бизнес среда
  ...