Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
12.4.2017 г.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.

Категория: Здравеопазване
12.4.2017 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017–2020 г.

Категория: Здравеопазване
12.4.2017 г.

Mорска стратегия на Република България и програма от мерки

Категория: Околна среда
12.4.2017 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
20.9.2016 г.

Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
29.8.2016 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Категория: Земеделие и селски райони
23.8.2016 г.

Национална стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020”

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
11.7.2016 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
  ...