Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 - 2020

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Категория: Регионална политика
17.10.2013 г.

План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
17.10.2013 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Категория: Здравеопазване
16.10.2013 г.

Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
15.3.2013 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
  ...