Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
6.4.2020 г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

Категория: Образование
6.4.2020 г.

Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Социална политика и заетост
6.4.2020 г.

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г.

Категория: Енергетика
6.4.2020 г.

Национален план за действие по заетостта през 2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
6.4.2020 г.

Националната статистическа програма за 2020 г.

Категория: Междусекторни политики
6.4.2020 г.

Национална нрограма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 - 2023 г.

Категория: Здравеопазване
6.4.2020 г.

Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
6.4.2020 г.

Национална програма „ЦифроваБългария 2025”

Категория: Наука и технологии
6.4.2020 г.

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Категория: Околна среда
17.1.2020 г.

Стратегия за управление на държавния дълг 2020-2022 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
  ...