Стратегически документи

Национална програма за противодействие и предотвратяване на трафика на хора и закрила на жертвите за 2015 г.

Национална програма за противодействие и предотвратяване на трафика на хора и закрила на жертвите за 2015 г.
 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 598 на Министерския съвет от 07.08.2015 г.