Стратегически документи

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2015 г.

Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2015 г. е приета на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за защита от домашното насилие.
 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 288 на Министерския съвет от 30.04.2015 г.