Стратегически документи

Програма за енергийна ефективност на Община Кайнарджа 2014 - 2020 г.

 
Този стратегически документ предлага стройна информация за предприетите мерки за енергийна ефективност в общината до настоящия момент и надграждането им.
Тук са посочени бъдещи действия за подкрепа на населението така,че да се насочи вниманието върху енергийната ефективност на домовете на жителите на община Кайнарджа и се акцентира върху факта, че общинска администрация е постигнала посочените от държавата индикативни цели за икономисване на енергия и парникови газове до 2016 г.Препоръката е да се продължат действията по прилагане на енергоефективни мерки в общинските сгради със същите темпове.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 389 на Общинския съвет от 07.08.2014 г.