Стратегически документи

Дългосрочна стратегия за младежта и спорта 2014 - 2020

 
          Тази програма е стратегически документ, който поставя специален акцент върху работата с младежите в община Кайнарджа.
          В община Кайнарджа има положителен прираст сред населението, така че с настоящата програма общината определя тенденцията на подкрепа на младежите за тяхното развитие в областта на образованието, здравеопазването, спорта, възможности за намиране на работа или развитие на малък бизнес. Не по-малко внимание се обръща и на възможностите за развлечение, като това се съчетава с определяне на туризма като приоритетна област за развитие на община Кайнарджа. Има нарочно предвидени финансови средства за седемгодишния период, които общината ще насочи в подкрепа на  младежите.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 389 на Общинския съвет от 07.08.2014 г.