Стратегически документи

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Стратегическата цел на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните ХНБ (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.


 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 538 на Министерския съвет от 12.09.2013 г.