Стратегически документи

Националната програма „Превенция на самоубийствата в Република България 2013-2018 г.

Основна цел на програмата е намаляване на честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство.

Планът за действие към Националната програма “Превенция на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 година е приет с Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 28 август 2013 г. 
 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 28.08.2013 г.