Стратегически документи

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2007-2009 г.

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и подкрепата на българските граждани за членството на България в Европейския съюз.

Специфичните цели на стратегията са:
- Да стимулира активния диалог и съпричастността сред българите към процеса на интеграция в Европа, включително и чрез предоставяне на възможности гражданите да изразяват мнението си за членството на България в Европейския съюз;

- Да предоставя на българските граждани изчерпателна информация за всички аспекти на членството на страната в Европейския съюз, за техните права и задължения като европейски граждани;

- Да разяснява цялостния ефект от членството като по този начин допринася за изграждане на последователно и балансирано мнение за възможностите и отговорностите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

-------

С Решение № 388 на Министерския съвет от 4 юли 2019 г. се изменя решение № 95 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Годишен отчет за изпълнението на работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за европейския съюз и на Работна програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

-------

Работната програма за 2019 година и отчетът за изпълнението на работната програма за 2018 г. по стратегията са приети с Решение № 335 на Министерския съвет от 05 май 2019 г.

-------

С Решение № 910 на Министерския съвет от 13 декември 2018 г. се изменя решение № 396 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Годишен отчет за изпълнението на Работната програма за 2017 г. на Комуникационната стратегия и на Работна програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия.

-------

Работната програма за 2018 година и отчетът за изпълнението на работната програма за 2017 г. по стратегията са приети с Решение № 396 на Министерския съвет от 11 юни 2018 г.

-------

Работната програма за 2017 година и отчетът за изпълнението на работната програма за 2016 г. по стратегията са приети с Решение № 501 на Министерския съвет от 31 август 2017 г.

-------

С Решение № 936 на Министерския съвет от 7 ноември 2016 г. се изменя решение № 335 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на отчет на работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2015 г. и се приема работна програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския Съюз за 2016 г.

-------

Работната програма за 2016 година и отчетът за изпълнението на работната програма за 2015 г. по стратегията са приети с Решение № 335 на Министерския съвет от 05 май 2016 г.

-------

Работната програма за 2015 година и отчетът за изпълнението на работната програма за 2014 г. по стратегията са приети с Решение № 227 на Министерския съвет от 09 април 2015 г., Работната програма е изменена с Решение № 822 на Министерския съвет от 21 октомври 2015 г. и с Решение № 899 на Министерския съвет от 12 ноември 2015 г.

-------

Работната програма за 2014 година и отчетът за изпълнението на работната програма за 2013 г. по стратегията са приети с Решение № 161 на Министерския съвет от 21 март 2014 г.

-------

Работната програма за 2013 година и отчетът за изпълнението на работната програма за 2012 г. по стратегията са приети с Протокол № 4.25 на Министерския съвет от 30 януари 2013 г.

-------

Работната програма за 2008 година и отчетът за изпълнението на работната програма за 2007 г. по стратегията са приети с Протокол № 26.26 на Министерския съвет от 03 юли 2008 г.
 


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Решение № 290 на Министерския съвет от 27.04.2007 г.