Стратегически документи

Национална статистическа програма за 2011 г.

Националната статистическа програма за 2011 г. е приета с Решение на Министерския съвет № 34  от  20 януари  2011 г.

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма за 2011 г. е приет с Решение на Министерския съвет №  23 от 13 януари  2012 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Решение № 34 на Министерския съвет от 20.01.2011 г.