Стратегически документи

Национална статистическа програма за 2012 г.

Националната статистическа програма за 2012 г. е приета с Решение на Министерския съвет № 23 от 23 януари 2012 г.

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма за 2012 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 123 от  21 февруари  2013 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 23 на Министерския съвет от 23.01.2012 г.