Стратегически документи

Национална статистическа програма за 2013 г.

Национална статистическа програма за 2013 г.

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма за 2013 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 102 от 25 февруари 2014 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 123 на Министерския съвет от 21.02.2013 г.