Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2013 г.

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 130 на Министерския съвет от 04.03.2013 г.