Стратегически документи

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 165 на Министерския съвет от 08.03.2013 г.