Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Болярово 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Болярово 2005 - 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.