Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Карлово 2007-2013 г.

Общинският план за развитие на Община Карлово 2007-2013 г. е основен програмен документ, който определя дългосрочните цели и приоритети на общинската политика за развитие и устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива.

Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Карлово 2007-2013 г. се извършва, за да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати.


Документът е валиден до края на : 2013 г.