Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Златица 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Златица 2007 - 2013 г. е основният стратегически планов документ за интегрирано местно развитие, служещ като инструмент за решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи.

Междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана.


Документът е валиден до края на : 2013 г.