Стратегически документи

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Основната цел на плана е да осигури предвидим и плавен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, като към 1 септември 2013 г. България да е преминала изцяло към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, което ще осигури постигането на целите на прехода по III.1, към момента на преустановяване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване, считано от 1 септември 2013 година.

С решението за приемането на плана е отменено решението за приемането на предишния План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.
 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 13.07.2012 г.