Стратегически документи

План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

Планът е приет след изготвени прегледи на регулаторните режими във всички министерства и изготвени предложения за премахване на регулаторни режими, които затрудняват малкия и среден бизнес, намаляване на регулаторните разходи и степента на държавна намеса, намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите, намаляване на документите и намаляване на сроковете за предоставяне на услуги.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 08.10.2012 г.