Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Пирдоп 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Пирдоп 2007 - 2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Пирдоп 2007 - 2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.