Стратегически документи

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в република българия за периода 2012-2015 г.

“Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012-2015 г.” е продължение на действащата до 2011 г. „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 година”, приета с Протокол № 25 от заседание на Министерски съвет на Република България на 28 юни 2007 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 17.1 на Министерския съвет от 02.05.2012 г.