Стратегически документи

Стратегия за превенция на престъпността 2012 - 2020 г.

Стратегията за превенция на престъпността 2012 - 2020 г. е приета с  Решение  № 325 от 25 април 2012 г. на МС.

Планът за действие за 2013 г. за изпълнение на стратегията за превенция на престъпността (2012-2020) е приет с Решение № 133 от 04 март 2013 г. на МС.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 325 на Министерския съвет от 25.04.2012 г.