Стратегически документи

План за енергийната ефективност на община Попово 2010-2013 г.

Планът за енергийната ефективност на община Попово и стратегия за изпълнението му  2010-2013 г. е приет от Общински съвет-Попово с Решение № 453 по Протокол №34/30.04.2010 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 453 на Общинския съвет от 30.04.2010 г.