Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. e приета от Общински съвет-Попово с Решение № 602 по Протокол №45/31.03.2011 г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 602 на Общинския съвет от 31.03.2011 г.