Стратегически документи

Програма за устойчиво развитие на туризма в община Чепеларе 2011 - 2015г.

Изготвена и приета е Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Чепеларе 2011 - 2015г. през  м. юли 2011г. с Решение №955 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе на 21.09.2011г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 955 на Общинския съвет от 21.09.2011 г.