Стратегически документи

Стратегия за закрила на детето в община Аврен 2008-2018 г.

Стратегия за закрила на детето в община Аврен 2008-2018 г. 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Протокол № 9 на Общинския съвет от 27.06.2008 г.