Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост и стопанската дейност 2012 г.

Стратегия за управление на общинската собственост и стопанската дейност 2012 г., приета с решение №39 на заседание №4/31.01.2012 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 39 на Общинския съвет от 31.01.2012 г.