Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) на община Аврен

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) на община Аврен, приета с Решение №504 по протокол №35 /2011 г. на ОбС Аврен/.

Годишният план за действие по изпълнението на Общинската стратегия на община Аврен е приет с Решение № 541 по протокол № 37 от 29.04.2011 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 504 на Общинския съвет от 13.10.2011 г.