Стратегически документи

Общинска програма за управление на отпадъците на община Аврен

Общинска програма за управление на отпадъците, приета с решение №82 на заседание №8/ 30.05.2008 г.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Решение № 82 на Общинския съвет от 30.05.2008 г.