Стратегически документи

Програма за управлението на Община Аврен за периода 2011-2015 г.

Програмата за управление на Община Аврен за периода 2011 - 2015 г. е приета с решение № 48 от Протокол №5 от заседание на 16.02.2012 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 48 на Общинския съвет от 16.02.2012 г.