Стратегически документи

Програма за управление и разпореждане с имоти на община Аврен

Програма за управление и разпореждане с имоти на община Аврен, приета с решение №39 на заседание №4/31.01.2012 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 39 на Общинския съвет от 16.02.2012 г.