Стратегически документи

Програма "Спорт" за 2012 г. на община Аврен

Програма "Спорт" за 2012 г. на община Аврен, приета с решение№53 на заседание№5/16.02.2012г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 53 на Общинския съвет от 16.02.2012 г.