Стратегически документи

Програма за дейността на Общински съвет Аврен за 2012 година

Програма за дейността на Общински съвет Аврен за 2012 година, приета с решение №49 на заседание №5/16.02.2012 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 49 на Общинския съвет от 16.02.2012 г.