Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Костенец 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Костенец 2007 - 2013 г. очертава основните насоки за развитие на общината през дадения период.

Междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Костенец за периода 2007-2013 г. има за цел да осигури информация и оценка за постигнатите резултати от прилагането на плана за периода 2007-2011 г., както и да изведе препоръки за неговото изпълнение и/или актуализация.


Документът е валиден до края на : 2013 г.