Стратегически документи

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.

Отчетът за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г. е приет с Протокол № 16.5 на Министерския съвет от 24 април 2013 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 49.5 на Министерския съвет от 21.12.2011 г.