Стратегически документи

План за действие по изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

Планът предвижда изпълнението на конкретни мерки във във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. Мерките следва да се изпълнят през 2012 г.

Планът е променян с Решение на Министерския съвет № 565 от 05 юли 2012 г. и Решение на Министерския съвет № 804 от 04 октомври 2012 г.

Публикуван е консолидираният вариант.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 956 на Министерския съвет от 29.12.2011 г.