Стратегически документи

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България

Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г. е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за подобряване условията за движение по пътищата и намаляване на жертвите при пътнотранспортни инциденти.
Стратегическият документ е израз на политическата ангажираност на правителството на европейското развитие на България и е в съответствие с неговата програма 2009 - 2013 г. и Стратегията за национална сигурност на Република България 2011-2020г.
Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските политики в областта на безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011-2020г.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 946 на Министерския съвет от 22.12.2011 г.