Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Горна Малина 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Горна Малина 2007 - 2013 г.

Междинната оценка на Общински план за развитие на Община Горна Малина 2007 – 2013 г. е приета с решение № 190/19.06.2012 год. на Общински съвет Горна Малина

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.