Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Годеч 2004 - 2010 г.

Общински план за развитие на Община Годеч 2004 - 2010 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.