Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2011 г.

Националният план за действие по заетостта през 2011 г. е първият национален план, с който започва изпълнението на мерките за постигане на целите в областта на заетостта, които България си постави в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020 г. С този план се подкрепя началото на икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Ограничаването на безработицата, мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост и продължаването на инвестирането в човешките ресурси са от първостепенно значение през следващата година.

Националният план за действие по заетостта през 2011 г. е изменен с Решение № 499 на Министерския съвет от 2011 г. 

 


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Решение № 960 на Министерския съвет от 29.12.2010 г.