Стратегически документи

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.

Отчетът на Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете през 2011 г. е приет с Протокол № 14.2 на Министерския съвет от 11 април 2012 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 45.1 на Министерския съвет от 15.12.2010 г.