Стратегически документи

Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства

Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.

Планът за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства 2005-2007 г. е приет с Протокол № 36.1 на Министерския съвет от 08 септември 2005 г.

Планът за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства е приет с Решение № 589 на Министерския съвет от 01 август 2011 г. 

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 36.1 на Министерския съвет от 08.09.2005 г.