Стратегически документи

Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010-2013 г.

Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 27.25 на Министерския съвет от 14.07.2010 г.